Varni vzajemni skladi

Za vzajemne sklade ste verjetno že slišali – pa bi znali definirati vzajemni sklad? Vzajemni skladi so skupno premoženje več vlagateljev, so investicijski skladi v katerih varčujejo vsi, ki bi želeli povečati svoje premoženje s pomočjo vlaganj v vrednostne papirje. Premoženje posameznika se nato trguje na borzi, kjer lahko tudi vsak sam spremlja stanje. Pri vzajemnih skladih je potrebno vedeti, da je to bolj dolgoročna naložba in pri tem je potrebna tudi strpnost. Danes so zelo pogosta nihanja na borzi, zato je potrebno počakati na prav trenutek in vrednostnice prodati. Prodajte jih seveda na točki, ko bodo vredne več kot na začetku. Tako boste dejansko nekaj zaslužili. Ločimo več vrst vzajemnih skladov:
obveznice : za njih je značilna manjša donosnost in zato tudi minimalno tveganje za izgubo vloženega denarja.
delnice: značilna je večja donosnost in s tem povezano občutno večje tveganje, kot pri obveznicah.
indeks: gre za izplačilo in vložek dividend na bančni račun vlagatelja in ne v sklade.
Vsak, ki se odloči za varčevanje preko slovenskih vzajemnih skladov, dobi tudi bančni račun pri banki skrbnici, preko katerega se izvajajo tudi vplačila ali izplačila. Za vaš bančni račun in splošen pregled vloženega bo skrbela za to usposobljena oseba, katera bo, poleg vas, imela celoten dostop do vašega premoženja. Taka oseba se imenuje upravljalec sklada. Varčevanje v omenjenih skladih je primerno predvsem za tiste osebe, ki nimajo dovolj časa in znanja, da bi sami vložili denar v nekatere vrednostne papirje. Pri vzajemnih skladih tako vlagatelju ni potrebno venomer spremljati podatkov o dogajanju na borzi, da bi lahko neke vrednostnice kupil ali prodal ob pravem času.
Vzajemni skladi so definitivno stvar o kateri je vredno razmisliti. V kolikor bodo v prihodnje še hujši časi, kar se tiče financ, bodo kaki prihranki ali uspešno naložen denar, več kot dobrodošli!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *