Prevajanje in tolmačenje

V današnjem času je neprestano pomembno in potrebno prenašati sporočila iz enega jezika v drug jezik. To prevajanje lahko poteka v pisni obliki ali pa v ustni. Če se prevajanje opravlja v ustni obliki, imenujemo tak način prevajanja tolmačenje.

Razlike med pisnim in ustnim prevajanjem.

Razlike so zelo velike. Pisno prevajanje je potrebno lektorirati in se ga lahko popravlja in oblikuje več časa. Ustno prevajanje, oziroma vedno poimenujemo tolmačenje, je potrebno opraviti v trenutku in si ne more dovoliti napak in popravljanja. Ustno prevajanje je veliko bolj zahtevno in tudi sam študij je veliko bolj zahteven. Tolmači delajo na različnih projektih, konferencah, poslovnih sestankih, sodnih postopkih, … Pisno prevajanje je še veliko bolj široko. Lahko se lotimo enostavnih besedil in ni zahtevno. Tega se lahko loti tudi nekdo, ki ni izkušen in si lahko pomaga tudi s spletnimi prevajalniki. Če pa imamo strokovna besedila, je potrebno paziti na stroko, da se ne pojavijo strokovne napake. Poznamo tudi umetniška besedila, kjer je potrebno paziti, da se sporočilo pisca ne spremeni. Velikokrat nekateri, pri umetnostnih besedilih, spuščajo kar celotne odstavke. To si pa kvaliteten prevod ne sme dovoliti.
Paziti je potrebno katero prevajanje potrebujejo tudi sodno overitev. To ne sme opravljati vsakdo. Potrebno je izbrati sodnega prevajalca. Če iščemo kvalitetne prevajalce, se je potrebno obrniti na prevajalske agencije z dolgoletnimi izkušnjami. Take agencije imajo sigurno kvalitetne in izkušene prevajalce. Ne dovolijo si slabih in nekvalitetnih prevodov, ker se zavedajo konkutence, ki je iz dneva v dan večja.
Kdor ima posluh za jezike, naj se loti študija jezikov in prevajalstva. Prevajalce danes potrebujejo že povsot. Brez sodelovanja s tujino ne gre.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *