Toplotna črpalka: Kakšne vrste poznamo?

Toplotna črpalka: Kakšne vrste poznamo?

Toplotna črpalka lahko deluje po treh različnih principih. Energijo lahko črpa iz zraka, vode ali zemlje. Toplotna črpalka zrak/voda energijo črpa iz zraka. Zrak je neizčrpen vir energije in je povsod na voljo, tudi hladen zrak pa je poln energije. Toplotna črpalka zrak/voda je najcenejša, montaža in vzdrževanje sta enostavna, ogrevanje pa je možno tudi pri zunanji temperaturi – 25 °C.

Toplotna črpalka voda/voda izkorišča toploto podtalnice. Podtalnica je zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote, saj z njo dosegamo visoka grelna števila. Toplotna črpalka voda/voda daje veliko toplotno moč ob zelo majhnih zunanjih dimenzijah.

Tretja vrsta toplotne črpalke deluje po principu zemlja/voda. Toplotna črpalka zemlja/voda izkoriščajo toplotno energijo, shranjeno v kameninah oz. v zemlji. Tam je uskladiščena velika količina sončne energije, ki jo lahko izkoristimo za ogrevanje hiše in/ali sanitarne vode.

Obstaja tudi četrta vrsta, t.i. hibridna toplotna črpalka (zemlja/voda in zrak/voda= hibridne toplotne črpalke). Toplotna črpalka zemlja/voda in zrak/voda izkorišča toplotno energijo tako okoliškega zrak ali toploto pridobljena iz zemlje (geosonda ali zemeljski kolektor).

 

Toplotna črpalka in stroški

 

Toplotna črpalka zmanjšuje stroške ogrevanje in ima nižje stroške kot so te pri konvencionalnih virih energije.

 

Primerjava stroškov: ogrevalne toplotne črpalke in konvencionalni viri energije

S klasičnim radiatorskim ogrevanjem segrejemo zrak v prostoru, medtem ko s talnim ali s stenskim ogrevanjem segrejemo telo. Če talno ogrevanje kombiniramo z delovanjem ogrevalne toplotne črpalke, dosežemo občutek toplotnega udobja že pri temperaturi, ki je nižja za 2 °C. Razlika v temperaturi seveda pomeni zmanjšanje toplotnih potreb za 5 do 8 %, kar dodatno poveča vaš prihranek. Ker toplotna črpalka deluje skoraj neslišno, se lahko povsem prepustite novemu ugodju.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *