PRIMER UPORABE WPG ČRPALK (zemlja/voda): PREDNOSTI IN PRINCIP DELOVANJA

Družina iz Savinjske doline se je leta 2014 vselila v novo hišo, pri tem pa se je odločila za uporabo Kronotermove geotermalne toplotne črpalke.

  • Hitra dejstva

Velikost hiše: 140 m2, enodružinska

Število oseb: 4

Tip toplotne črpalke: zemlja-voda oziroma geotermalna toplotna črpalka oziroma toplotna črpalka z geosondo, nizkotemperaturna

Vrtina:  1x vrtina, 125 m v globino

Model toplotne črpalke: WPG-07-1 HT

Možnost pridobitve EKO subvencije za investicijo: DA

Trenutni  letni stroški ogrevanja in hlajenja: 350 eur / leto

Regulacija toplotne črpalke: Sistem vremensko vodene krivulje v kombinaciji s prostorskim  korektorjem Kronoterm

Družina se je za sistem geotermalne toplotne črpalke odločila, ker nudi največje udobje, ker gre za zaprt sistem, ki omogoča večni vir, prav tako pa ni potrebno zadostiti nobenim posebnim pogojem za tovrstno toplotno črpalko, kot je npr. to pomembno pri tipu črpalka voda-voda, kjer je pomembna podtalnica. Začetna investicija pri vgradnji tovrstnih toplotnih črpalk je nekoliko večja, vendar Povšetovi že po petih letih občutijo dolgoročne stroškovne prihranke. Mesečni stroški ogrevanja namreč znašajo okoli 30 evrov, kar znese v povprečju do 350 evrov na leto.

  • Učinkovita tudi pri -16 ° C

Zelo so zadovoljni z uporabo geotermalne toplotne črpalke zemlja/voda, saj je za štiričlansko družino z dvema otrokoma ključno, da ni emisij ogljikovega dioksida, ogljikovega monoksida in drugih toplogrednih plinov. Še posebej zadovoljni so z mobilno aplikacijo Home Cloud s katero regulira in spremlja delovanje WPG toplotne črpalke.

“Da, zelo smo zadovoljni z izbiro geotermalne toplotne črpalke. Z vsem: s tihim delovanjem in majhnostjo notranje enote, z načinom izvedbe, delovanjem,… Predvsem pa z zelo nizkimi stroški. Do danes tudi nismo imeli še nobenih težav, zato težko komentiramo nedelovanje. Smo štiričlanska družina z dvema majhnima otrokoma, zato nam je udobje in toplina doma na prvem mestu. Običajna temperatura v hiši v zimskem času je pri nas 23°C. Toplotna črpalka deluje ves čas, 24/7, poleti in pozimi, in to je to. Pozimi se z njo ogrevamo, poleti hladimo. Najprej smo računali, da bomo v poletnih dneh zaradi sončne lege potrebovali še klimatsko napravo, vendar se je sedaj izkazalo, da odlična izolacija hiše, v kombinaciji s hlajenjem s toplotno črpalko in sistemom za rekuperacijo zraka, zadostuje. Kar pa se tiče rednih vzdrževalnih servisov, jih opravljamo na vsaki 2 leti, ko serviserji pregledajo toplotno črpalko, tesnila, nivo plina, očistijo filtre in preverijo nastavitve. To nas ob njihovem obisku stane približno 100 eur. Geotermalno toplotno črpalko bi vsekakor priporočali tudi drugim. Na začetku je investicija res nekoliko višja, vendar pa so po nekaj letih stroški nižji od skupnih stroškov, kot bi jih imeli ob izbiri drugega ogrevalnega sistema.”

Najnižja temperatura, ki jo je družina izmerila je – 16 ° C, ob tem pa je toplotna črpalka normalno delovala in prijetno ogrevala bivalne prostore.

  • Nastavitev delovanja toplotne črpalke na vremensko vodenje z ogrevalno krivuljo, v kombinaciji s prostorskim korektorjem

Ker imajo toplotne črpalke Kronoterm zunanje tipalo za temperaturo, lahko zelo natančno uravnavajo temperaturo ogrevalne vode in toplote, ki jo dovajajo v hišo tudi glede na zunanje pogoje. Takšni nastavitvi delovanja toplotne črpalke pravimo vremensko vodeno delovanje z ogrevalno krivuljo. Pri takšnem režimu delovanja je obremenitev toplotne črpalke bolj enakomerna, kar pomeni, da bo posledično vklopov manj, izkoristek pa je večji. Uravnavanje pa je izjemno natančno.

Družina se je poleg prvotno nastavljenega vremensko vodenega delovanja ogrevalne krivulje dodatno odločila še za vgradnjo Kronotermovega prostorskega temperaturnega korektorja.

Slednji je plod slovenskega znanja in omogoča, da se ob približevanju natančno želeni temperaturi v prostoru, krivulja še dodatno uravnava in približuje tisti, ki je nastavljena na korektorju. Hkrati pa omogoča, da v kolikor nastavimo zelo nizko temperaturo na korektorju, toplotna črpalka ogrevanja ne izklopi.

Na prvi pogled korektor izgleda kot termostat, saj se z njim regulira temperatura v prostoru, vendar je njegovo delovanje bistveno drugačno in bolj pametno, saj slednji pri uporabi naprednega algoritma komunicira s toplotno črpalko tako, da se upošteva optimalno delovanje tudi glede na zunanje temperature.

  • Model WPG-07-2 HT

Je opisani model, ki ga uporablja družina, ki tudi spada v linijo GEOS toplotnih črpalk. Poleg zemeljskega vira, lahko bazira tudi na ogrevanju s pomočjo podtalnice (voda/voda), slednja nastavitev se izbere ob zagonu. Toplotna črpalka je na voljo v dveh izvedbah. Kot WPG-07-2 HT/H 3F E, ali WPG-07-2 HT/HK 3F E, ki omogoča tudi hlajenje z reverzibilnim procesom.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *