Offset tisk

Tisk je postopek, ko mehansko razmnožujemo besedilo in slike. Tiskarske tehnike omogočajo izdelavo odtisa, za katerega potrebujemo tiskarski stroj, tiskovni material, barve in tiskovno formo. Ločimo klasične in digitalne tehnike tiska. Klasične tehnike so starejše tehnike tiska, ki rabijo stalno tiskovno formo in se ločijo po obliki tiskovnih elementov. Poznamo globoki, ploski, visoki in prepustni tisk. Digitalni tisk je novejša tehnika tiskanja in pri njej ni potrebna klasična tiskarska priprava. Offset tisk je klasična tehnika tiska, pri kateri se prenos barve izvaja s plošče preko gumi valja na papir. Za offset tisk se odločimo, kadar želimo natisniti velike naklade tiskovin. Cena tiskanja na izvod se zniža obratno sorazmerno s količino natiskanega materiala. To pomeni, da večja kot je količina, nižja je cena. Offset tisk se priporoča pri tiskanju na neobičajne podlage. Pri tem tisku je v nasprotju z digitalnim tiskom papir le ena od možnosti. Možen je tudi tisk na les, tekstil, plastiko in druge materiale. Za offset tisk se odločimo, če želimo imeti na tiskovini barve in slike najvišje kvalitete. Prednosti offset tiska so torej naslednje: kvaliteten tisk, tiskanje velikih naklad, hitrost tiskanja in tiskanje procesnih barv. Slabosti offset tiska pa so: tisk majhnih naklad, dolgi postopki priprave tiska, spreminjanje podatkov na tiskovni formi, shranjevanje tiskovne forme zahteva veliko prostora, odpadki so ekološko oporečni, potrebno je sušenje barv in drugo.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *