MONTAŽNA HIŠA JE LAHKO ŠE BOLJ ENERGIJSKO VARČNA

MONTAŽNA HIŠA JE LAHKO ŠE BOLJ ENERGIJSKO VARČNA

Poznamo več razredov energijske varčnosti hiš – od nizkoenergijske, pasivne, skoraj nič energijske ali plus energijske hiše. Montažne hiše spadajo med nizkoenergijske hiše, ki svoje okolje ohranjajo čim manj onesnaženo.

Montažna hiša je kot sestavljanka, v ugodnih vremenskih razmerah je sestavljena v samo treh dneh, od dneva, ko je pripravljena temeljna plošča. Hiša je kljub navidezni krhkosti potresno varna, osnovni gradbeni material pa je les. Slednji pripomore k toplotni izolaciji. Če primerjamo opečnato grajeno zgradbo z montažno, ima zadnja boljšo toplotno izolacijo, saj je les boljši izolator kot opeka in hkrati tovrstna konstrukcija omogoča vgradnjo večjih debelin toplotne izolacije. Vendar imajo tudi montažne konstrukcije pomanjkljivosti. Vzemimo toplotno akumulacijsko sposobnost. Montažna hiša ima nižjo akumulacijsko sposobnost, torej se hitro segreva ali ohlaja, kar je lahko slabost ali prednost, v smislu toplotnega prihranka ob neprekinjenem ogrevanju. Problem nastane ob slabši izdelavi elementov montažne hiše in neprimernem vzdrževanju, kjer lahko pride do težave z zrakotesnostjo, kar za uporabnika pomeni prevelik pretok zraka čez netesno mesto in s tem izgubo energije.

Vse pa ni tako črno-belo.

Različni ponudniki nudijo različne rešitve in izboljšave za montažne hiše. JUBHomerešitev vidi že v temeljih. JUBHome BASEje toplotno izolirana temeljna plošča. S to ploščo montažni hiši znižamo toplotne izgube in omogočimo popolno zaščito pred talno vlago in talno vodo pod pritiskom z zunanje strani. V toplotnoizolacijsko kad, prilagojeno gradbenemu načrtu, brez opaženja vgradimo armirani beton.

Po pripravi temelja pa lahko nadaljujemo z željenim materialom, torej lesom. Toplotno izolacijo za temeljno ploščo se za montažno hišov tovarni oblikuje po želji kupca, o sami pripravi se lahko posvetite z JUB svetovalci.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *