November, 2012 Archive

Prevajanje in tolmačenje

V današnjem času je neprestano pomembno in potrebno prenašati sporočila iz enega jezika v drug jezik. To prevajanje lahko poteka v pisni obliki ali pa v ustni. Če se prevajanje opravlja v ustni obliki, imenujemo tak način prevajanja tolmačenje. Razlike med pisnim in ustnim prevajanjem. Razlike so zelo velike. Pisno prevajanje je potrebno lektorirati in […]